آموزش تنظیم نمایش یا عدم نمایش محتویات فلش هنگام اتصال به سیستم

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته نکته ها و ترقندها ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: تنظیم نمایش یا عدم نمایش محتویات فلش هنگام اتصال به سیستم است. این موضوع تا کنون 98 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته نکته ها و ترقندها
نام موضوع تنظیم نمایش یا عدم نمایش محتویات فلش هنگام اتصال به سیستم
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 98
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
8,206
1
2,227
198
تنظیم نمایش یا عدم نمایش محتویات فلش هنگام اتصال به سیستم

منوی استارت را باز کنید
گزینهAutoplay را جستجو کنید
روی Autoplay Settingsکلیک کنید

توی این صفحه میتونید روی گزینه
Use Autoplay For All Media and Devices
کلیک کنید و آن را فعال یا غیر فعال کنید
در این حالت میتوانید تنظیم کنید که در صورت اتصال فلش یا هر چیز دیگری به سیستم محتویات آن را نمایش بدهد یا ندهد.

حالا اگر بخواهیم این تنظیم فقط روی فلش اعمال شود
از قسمت Removable Drive
رویTake No Actionکلیک کنید
 
بالا پایین