b4a حذف کردن خط زیر EditText در بیسیک فور اندروید

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته بیسیک فور اندروید ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: حذف کردن خط زیر EditText در بیسیک فور اندروید است. این موضوع تا کنون 193 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته بیسیک فور اندروید
نام موضوع حذف کردن خط زیر EditText در بیسیک فور اندروید
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 193
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

مسئول نظارت بر محتوا
پرسنل مدیریت
ناظم انجمن
2020-06-07
692
998
93
31
اصفهان
حذف کردن خط زیر EditText در بیسیک فور اندروید

نکات کاربردی:

برای اینکه کادر یا خط زیر EditText را حذف کنید کافیست که رنگ آن را روی TransParent تنظیم کنیم . در این صورت میتوانید یک پنل زیر آن قرار دهید و رنگ یا طرح مورد نظرتان را برای پس زمینه EditText تنظیم کنید :


EditText1.Color = Colors.Transparent
 
بالا پایین