جدیدترین‌ها

الکترونیک آموزش قوانین کیرشهف در مدارات الکتریکی

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته الکترونیک ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: قوانین کیرشهف در مدارات الکتریکی است. این موضوع تا کنون 15 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته الکترونیک
نام موضوع قوانین کیرشهف در مدارات الکتریکی
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,293
1
202
63
قوانین کیرشهف در مدارات الکتریکی
قانون جریان و قانون ولتاژ

photo_2021-06-28_20-16-37.jpg
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Saeed73
بالا پایین