جدیدترین‌ها

الکترونیک لامپ خلأ

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته الکترونیک آنالوگ ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: لامپ خلأ است. این موضوع تا کنون 15 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته الکترونیک آنالوگ
نام موضوع لامپ خلأ
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
147
62
28
30
اصفهان
⭕️ لامپ خلأ

IMG_20210805_002759_575.jpg


🔹 لامپ خلأ(به انگلیسی: vacuum tube) در آمریکای شمالی تیوب الکترون، یا لامپ گرمایونی یا لامپ، افزاره‌ای است که حرکت الکترون‌ها را در محیط نزدیک به خلأ تشدید می‌کند یا تغییر می‌دهد یا نشانک الکترونیک در حرکت الکترون‌ها پدید می‌آورد.

🔹 به زبان ساده لامپ خلأ، افزاره‌ای است که جریان الکتریکی را می‌واپاید (تقویت یا کاهش می‌دهد). ایرادهای لامپ‌های خلأ، حجم بزرگ آنها، عدم اطمینان و گرمای شدیدی است که هیتر یا فیلمن داخل آن ایجاد می‌کند.

🔹 لامپ‌های خلأ در پیدایش فنّاوری الکترونیک که باعث تجاری شدن رادیو، تلویزیون، رادار، دستگاه‌های تقویت صوت، شبکه‌های بزرگ تلفنی، گونه‌های نوین رایانه‌های رقمی و پردازنده‌های صنعتی شد، نقش مهمّی داشتند. در بسیاری از کاربردها، عنصرهای حالت جامد، مانند ترانزیستورها و دیگرعنصرهای نیمرسانا، جایگزین لامپ‌های خلأ شده‌اند.
🔹 لامپ‌های خلأ در دو حالت دیود و تِریود هستند.

◀️ تِریود
🔹 تِریودها درواقع لامپ خلائی می‌باشند که یک اتّصال الکتریکی که گاهی بصورت یک شبکه‌ی فلزّی است با ورودی دلخواه به آن وارد می‌شود. اگر به این اتّصال، قطب منفی وصل شود، جریان را می‌کاهد و اگر قطب مثبت وصل شود، جریان الکتریکی می‌افزاید و بدینصورت، جریان الکتریکیْ واپایش می‌شود.
 
بالا پایین