گرفتن مدت زمان یک ویدیو در b4a

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته بیسیک فور اندروید ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: گرفتن مدت زمان یک ویدیو در b4a است. این موضوع تا کنون 24 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته بیسیک فور اندروید
نام موضوع گرفتن مدت زمان یک ویدیو در b4a
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
تاریخ ثبت‌نام
2020-06-07
ارسالی‌ها
96
پسندها
36
امتیازها
18
مدال‌ها
4
سن
30
محل سکونت
اصفهان
  • نویسنده موضوع
  • کاربر سایت
  • #1
#تکه_کد
برای گرفتن مدت زمان یک ویدیو میتونید از کد زیر استفاده کنید :


`GetVideoDuration(File.Combine(Dir,Name))`
```Public Sub GetVideoDuration (path As String) As Long
Try
Dim mFile As JavaObject
mFile.InitializeNewInstance("java.io.File",Array(path))
Dim inputStream As JavaObject
inputStream.InitializeNewInstance("java.io.FileInputStream", _
Array(mFile.RunMethod("getAbsolutePath",Null)))
Dim mediaMetadataRetriever As JavaObject
mediaMetadataRetriever.InitializeNewInstance("android.media.MediaMetadataRetriever",Null)
mediaMetadataRetriever.RunMethod("setDataSource",Array(inputStream.RunMethod("getFD",Null)))
Dim duration As String = mediaMetadataRetriever.RunMethod("extractMetadata",Array(mediaMetadataRetriever.GetField("METADATA_KEY_DURATION")))
If duration="" Or duration="null" Then Return -1
Return duration
Catch
Log(LastException)
Return -1
End Try
End Sub```


 
بالا