جدیدترین‌ها

گرفتن کشور، استان و شهر کاربر با دادن طول و عرض جغرافیایی

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته بیسیک فور اندروید ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: گرفتن کشور، استان و شهر کاربر با دادن طول و عرض جغرافیایی است. این موضوع تا کنون 37 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته بیسیک فور اندروید
نام موضوع گرفتن کشور، استان و شهر کاربر با دادن طول و عرض جغرافیایی
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020-06-07
129
52
28
30
اصفهان
#توابع_کاربردی #تابع_کاربردی #بیسیک4اندروید

گرفتن کشور، استان و شهر کاربر با دادن طول و عرض جغرافیایی

1. کد جاوای زیر رو اضافه و کتابخانه javaObject رو تیک بزنید:
#if java
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import android.location.Address;
import android.location.Geocoder;

public List getinfo(double MyLat,double MyLong) throws IOException{
Geocoder geocoder = new Geocoder(this, Locale.getDefault());
List<Address> addresses = geocoder.getFromLocation(MyLat, MyLong, 1);
String cityName = addresses.get(0).getAddressLine(0);
String stateName = addresses.get(0).getAddressLine(1);
String countryName = addresses.get(0).getAddressLine(2);
List<String> l = new ArrayList<String>();
l.add(cityName);
l.add(stateName);
l.add(countryName);
return l;
}
#End If​

2. دادن Lat و Long و چاپ اطلاعات:
Dim j As JavaObject
j.InitializeContext
Dim list1 As List=j.RunMethod("getinfo",Array(37.2213871,49.2916187))
Log(list1.Get(0)) 'شهر
Log(list1.Get(1)) 'استان
Log(list1.Get(2)) 'کشور
 
بالا پایین