جدیدترین‌ها

B4X FEED I cant connect my JRDC2 middleware server to Heroku's ClearDB

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: I cant connect my JRDC2 middleware server to Heroku's ClearDB است. این موضوع تا کنون 20 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع I cant connect my JRDC2 middleware server to Heroku's ClearDB
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,241
1
163
63
my JRDC2 server in localhost running sucessfully.
and then,
I tried it to connect my B4a app in Heroku's ClearDB database using JRDC2 middleware server.

Like this,
DriverClass=com.mysql.jdbc.Driver
JdbcUrl=jdbc:mysql://us-cdbr-east-06.cleardb.net/heroku_0c692a6fc1e1eb7?reconnect=true
User=be2d33cba97c2f
Password=45e01ef4
#Java server port
ServerPort=17170

and my rdclink is like this,

Public const rdclink As String = "
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
"


so i run b4j server and run my b4a app.

then i tried to connect it and run a command, but i get this error

ResponseError. Reason: java.net.SocketTimeoutException: connect timed out, Response:
ERROR: java.net.SocketTimeoutException: connect timed out

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین