پارامتر

  1. practicalsoft

    پارامتر اصلی انتخاب پریزهای صنعتی

    پریزهای صنعتی پارامتر اصلی انتخاب پریزهای صنعتی، جریان و ولتاژ قابل‌تحمل می‌باشد. رنج جریانی پریزهای صنعتی، معمولاً ۱۶، ۳۲، ۶۳ و ۱۲۵ آمپر در ولتاژهای ۲۳۰ و ۴۰۰ ولت می‌باشد. ولتاژ پریزهای صنعتی را می‌توان از روی رنگ آن تشخیص داد. پریزهای صنعتی، با ولتاژ ۲۳۰ ولت معمولاً به رنگ آبی و ۴۰۰ ولت...
بالا