دندان

  1. Sadegh

    سلامت مراقبت از دهان و دندان

    مراقبت دهان و دندان در خانه به شما در حفظ سلامت دندان ها و جلوگیری از پیشرفت بیماری های لثه (periodontal) کمک می کند . دندانپزشک تنها می تواند به شما در حفظ سلامت دندان هایتان کمک کند و شما باید کارهایی را در خانه برای حفظ سلامت دندان و مراقبت از لثه در برابر بیماری های لثه (periodontal disease)...
بالا پایین