دوبیتی

  1. PracticalSoft

    شعر و ادبیات گزیده ای زیباترین اشعار و رباعیات عاشقانه ابوسعید ابوالخیر

    گزیده ای زیباترین اشعار و رباعیات عاشقانه ابوسعید ابوالخیر گفتم صنما لاله رخا دلدارا در خواب نمای چهره باری یارا گفتا که روی به خواب بی ما وانگه خواهی که دگر به خواب بینی ما را ****** وا فریادا ز عشق وا فریادا کارم بیکی طرفه نگار افتادا گر داد من شکسته دادا دادا ور نه من و عشق هر چه بادا...
بالا پایین