جدیدترین‌ها
آیکون فایل

الکترونیک پروژه فاصله سنج آلتراسونیک بسکام 1.0

دسترسی دریافت را ندارید

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته بسکام ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: پروژه فاصله سنج آلتراسونیک بسکام است. این موضوع تا کنون 26 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته بسکام
نام موضوع پروژه فاصله سنج آلتراسونیک بسکام
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,343
1
205
63
بالا پایین