جدیدترین‌ها

پروژه

  1. PracticalSoft

    پروژه تستر 555 همراه با شماتیک و pcb

    پروژه تستر 555 همراه با شماتیک و pcb دانلود
  2. PracticalSoft

    پروژه دماسنج با LM35به همراه شماتیک و سورس بسکام

    پروژه دماسنج با LM35به همراه شماتیک و سورس بسکام دانلود
بالا پایین