جدیدترین‌ها

ربات تلگرام کد پاکسازی پیام برای ربات های ضد لینک تلگرام

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته ربات تلگرام ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: کد پاکسازی پیام برای ربات های ضد لینک تلگرام است. این موضوع تا کنون 45 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته ربات تلگرام
نام موضوع کد پاکسازی پیام برای ربات های ضد لینک تلگرام
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,241
1
163
63
کد پاکسازی پیام برای ربات های ضد لینک متغیراش رو با خود رباتتون ست کنید
این دوتا متغیر
$sudo
$type

و کد را داخل سورس اضافه کنید
if ( strpos($text, 'پاک') !== false ) {
if ($type == 'supergroup'){
if ($from_id == $sudo){
$del = str_replace("پاک","",$text);
if(0<$del && $del < 299){
for($i=$message_id; $i>=$message_id-$del; $i--){
bot('deletemessage',[
'chat_id' => $chat_id,
'message_id' =>$i,
]);
}
bot('sendMessage',[
'chat_id'=>$chat_id,
'text'=>"
✨پاکسازی تکمیل شد💫
تعداد پیام های پاک شده: $del
",
]);
}else{
bot('sendmessage',[
'chat_id'=>$chat_id,
'text'=>"باید بین 0 تا 299 باشد",
]);
}}}}
 
بالا پایین