جدیدترین‌ها

تابع ucwords(); تبدیل حروف اول رشته به حرف بزرگ در php

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته زبان برنامه نویسی php ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: تابع ucwords(); تبدیل حروف اول رشته به حرف بزرگ در php است. این موضوع تا کنون 42 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته زبان برنامه نویسی php
نام موضوع تابع ucwords(); تبدیل حروف اول رشته به حرف بزرگ در php
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,302
1
204
63
تابع ucwords();

این تابع در php اولین کاراکتر از رشته ی ورودی را به حرف بزرگ تبدیل می کند.!(حروف اول هر کلمه را به بزرگ تبدیل میکند).

تنها پارامتر ورودی این تابع رشته(string) است که عملیات روی آن انجام میگیرد!

Source :

echo ucwords("hi my name is developer");

Result :

Hi My Name Is developer
 
بالا پایین