سیستم

  1. PracticalSoft

    سیستم مداربسته شبکه یا دیجیتال چیست؟

    سیستم مداربسته شبکه یا دیجیتال چیست؟ سیستم مداربسته شبکه یک سیستم مداربسته است که در مقابل سیستم مداربسته آنالوگ قرار می گیرد.چرا این سیستم را شبکه یا دیجیتال می نامند؟ دلیل نامیدن این سیستم به نام سیستم شبکه استفاده از پروتکلهای شبکه های کامپیوتری برای انتقال اطلاعات است. تمامی اطلاعات مرتبط...
بالا پایین